News Sự khác biệt giữa SEO và SEM là gì?

Sự khác biệt giữa SEO và SEM là gì?

  Sự khác biệt giữa SEO và SEM là gì?

  Sự khác biệt giữa SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) và SEM (tiếp thị công cụ tìm kiếm) là gì?

  Đầu tiên hãy bắt đầu với SEO:

  – SEO là viết tắt của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là thực hành tăng số lượng và chất lượng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn thông qua kết quả công cụ tìm kiếm không phải trả tiền.

  – SEO là một hệ thống phần mềm mà thông qua đó người dùng có thể tìm kiếm nội dung trên internet.

  – Đây là một loại kỹ thuật tiếp thị web, nó sẽ giúp một trang web xếp hạng cao hơn trong trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP) so với trang web khác hoặc phản hồi cho truy vấn tìm kiếm có liên quan.

  – Nói một cách đơn giản, giải pháp SEO là nỗ lực cố gắng làm cho một trang web hoặc trang web hiển thị xếp hạng của Google trong SERP (Trang kết quả của Công cụ Tìm kiếm) một cách tự nhiên.

  Các thành phần chính của SEO:

  – Spider / Bots: Spider là một chương trình mà công cụ tìm kiếm theo các liên kết trên internet. Nó lấy thông tin và thêm vào cơ sở dữ liệu công cụ tìm kiếm của nó.

  – Crowling: Crowling là một quá trình trong đó spider tìm tài liệu trên trang web và khi spider truy cập một trang web, nó sẽ chọn toàn bộ nội dung trang web và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

  – Lập chỉ mục: Lập chỉ mục có nghĩa là khi một người cụ thể tìm kiếm một truy vấn trên Google, nó sẽ lập chỉ mục câu trả lời có liên quan cho truy vấn đó. Về cơ bản, đó là một quá trình thêm một trang web trên Google.

  SEO là viết tắt của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
  SEO là viết tắt của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

  Loại SEO:

  SEO on page: SEO trên trang là thực hành tối ưu hóa các trang web riêng lẻ để xếp hạng từ khóa cao hơn và kiếm được nhiều lưu lượng truy cập có liên quan hơn trong các công cụ tìm kiếm. On-page đề cập đến cả nội dung và mã nguồn HTML của một trang có thể được tối ưu hóa, trái ngược với SEO off-page đề cập đến các liên kết và các tín hiệu bên ngoài khác.

  Các yếu tố cấp độ trang web:

  1. Top level domain
  2. User friendly navigation
  3. Secured sockets layer
  4. Bread crumbs
  5. Robots txt
  6. Sitemap
  7. URL structure

  OFF -Page SEO: SEO Off-page (còn được gọi là SEO ngoài trang) đề cập đến các hành động được thực hiện bên ngoài trang web của riêng bạn để tác động đến thứ hạng của bạn trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs).

  Tối ưu hóa cho các yếu tố xếp hạng ngoài trang web bao gồm việc cải thiện công cụ tìm kiếm và nhận thức của người dùng về mức độ phổ biến, mức độ liên quan, độ tin cậy và thẩm quyền của một trang web.

  Các yếu tố của SEO off-page

  1. Backlink
  2. Directory submission
  3. Search engine submission
  4. Blog submission
  5. Article submission
  6. Social bookmarking
  7. Press release submission

  Bây giờ hãy bắt đầu với SEM:

  SEM là viết tắt của tiếp thị công cụ tìm kiếm là một hình thức quảng cáo trực tuyến trong đó trang web được quảng bá bằng cách tăng khả năng hiển thị của chúng trong tool SERPs (trang kết quả của công cụ tìm kiếm) chủ yếu thông qua quảng cáo trả tiền.

   SEM (tiếp thị công cụ tìm kiếm)
  SEM (tiếp thị công cụ tìm kiếm)

  Google Adwords là gì ?

  – Google adwords ( google Ads )là một nền tảng để giới thiệu thương hiệu của bạn trên mạng của Google.
  – 3 mạng chính của Google là Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị và Mạng video.

  Loại Quảng cáo Google:

  – Quảng cáo tìm kiếm
  – Quảng cáo hiển thị
  – Quảng cáo video
  – Quảng cáo danh sách sản phẩm / mua sắm
  – Chiến dịch ứng dụng toàn cầu

  Các cấp độ của quảng cáo Google:

  – Chiến dịch tìm kiếm
  – Nhắm mục tiêu theo địa lý / vị trí
  – Tiêu chuẩn ngân sách VS được tăng tốc
  – Chiến lược giá thầu
  – Lập lịch quảng cáo
  – Sự mở rộng

  • Vị trí
  • Gọi
  • Ứng dụng
  • Đánh giá

  Nghiên cứu từ khóa:

  Nghiên cứu từ khóa là một phương pháp thực hành tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) mà các chuyên gia sử dụng để tìm và nghiên cứu các cụm từ tìm kiếm thay thế mà mọi người nhập vào công cụ tìm kiếm trong khi tìm kiếm một chủ đề tương tự.

  Nghiên cứu từ khóa là một nhiệm vụ SEO cốt lõi liên quan đến việc xác định các từ và cụm từ phổ biến mà mọi người nhập vào các công cụ tìm kiếm – cố gắng tìm ra thứ để xếp hạng. Việc nghiên cứu từ khóa giúp các nhà tiếp thị hiểu rõ hơn về mức độ cao của nhu cầu đối với các từ khóa nhất định và mức độ khó khăn để cạnh tranh các cụm từ đó trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền, đưa ra một số hướng cho nỗ lực tối ưu hóa.

  Nghiên cứu từ khóa
  Nghiên cứu từ khóa

  Vì vậy, sự khác biệt giữa SEO và SEM:

  Sự khác biệt chính giữa SEO và SEM là SEM là một chiến lược trả phí và SEO là một chiến lược SEO tự nhiên. Giống như hầu hết mọi thứ trong ngành công nghiệp tìm kiếm, các định nghĩa liên quan đến tiếp thị tìm kiếm đã phát triển. Một số nhà tiếp thị có thể coi SEM là một thuật ngữ bao gồm cả chiến lược trả tiền và không phải trả tiền.

  336