News 1 Triệu xem video có giá bao nhiêu khi chạy Facebook Ads ?

1 Triệu xem video có giá bao nhiêu khi chạy Facebook Ads ?

  1 Triệu xem video có giá bao nhiêu khi chạy Facebook Ads ?

  1 Triệu xem video có giá bao nhiêu khi chạy Face Ads ?

  Trong Facebook Ads , chiến dịch là mức cao nhất trong cấu trúc quảng cáo. Bạn có thể tạo nhiều loại chiến dịch dựa trên mục tiêu quảng cáo của mình. Dưới đây là một số loại chiến dịch phổ biến trên Facebook Ads:

  1 Triệu xem video có giá bao nhiêu khi chạy Facebook Ads ?

  1 Triệu xem video có giá bao nhiêu khi chạy Facebook Ads ?

  • Tăng Tương Tác (Engagement): Mục tiêu là tối ưu hóa tương tác như lượt thích, bình luận, và chia sẻ cho bài viết hoặc trang.
  • Lượt Xem Video (Video Views): Tập trung vào việc tối ưu hóa lượt xem cho video quảng cáo của bạn.
  • Chuyển Đổi (Conversions): Tối ưu hóa cho việc chuyển đổi cụ thể như mua sắm trực tuyến, đăng ký, hoặc tải xuống.
  • Lấy Liên Hệ (Lead Generation): Tạo quảng cáo để thu thập thông tin liên hệ từ người dùng trực tiếp trên Facebook.
  • Lưu Trữ (Store Traffic): Hướng người dùng đến cửa hàng vật lý của bạn, thường thông qua chế độ định vị địa lý.
  • Tăng Nhận Thức (Brand Awareness): Tăng cường nhận thức về thương hiệu và sản phẩm.
  • Chia Sẻ (Reach): Mục tiêu là hiển thị quảng cáo của bạn cho số lượng người dùng lớn nhất có thể.
  • Chia Sẻ Sự Kiện (Event Responses): Tăng tương tác và sự tham gia cho sự kiện cụ thể.
  • Quảng cáo Messenger (Messages): Tạo quảng cáo để tương tác trực tiếp với người dùng qua ứng dụng Messenger.
  • Quảng cáo Lựa Chọn Của Người Xem (Catalog Sales): Hiển thị sản phẩm cụ thể từ danh mục sản phẩm của bạn để tăng cường việc mua sắm.
  • Dựa Trên App (App Installs): Tối ưu hóa để tăng cường việc tải và cài đặt ứng dụng di động.
  • Nhắc Nhở Về Video (Video Engagement): Hướng dẫn tương tác với video của bạn, chẳng hạn như xem lại, bình luận, hoặc chia sẻ.

  Mỗi chiến dịch sẽ có cấu hình và thiết lập riêng biệt dựa trên mục tiêu cụ thể của bạn. Khi bạn tạo một chiến dịch, bạn sẽ chọn một trong những mục tiêu trên và sau đó thiết lập các yếu tố chi tiết như mục tiêu đối tượng, ngân sách, và nền tảng hiển thị quảng cáo.

  Trong bài viết này tôi đề cập về chi phí xem video mà tôi đã từng chạy bên lĩnh vực giáo dục.

  Nếu chiến dịch ads dùng cho mục tiêu nhận biết là xem video. Kết quả FB tập trung tính trên view (để nhận biết thương hiệu).

  Tham chiếu cho 1 chiến dịch mình chạy Tuyến sinh bên giáo dục cho chiến dịch nhận biết ở đây là xem video thì:

  Chi phí trên mỗi kết quả là 48đ/ThruPlay (thời gian chạy 1 tháng)

  (ThruPlay được định nghĩa là một lựa chọn lập hóa đơn và mục tiêu hiệu quả dành cho quảng cáo video trong mục tiêu lượt xem video).

  => Để có 1 triệu view thì ước tính chi phí sẽ là : 48X1.000.0000 = 48tr

  => Để có 5 triệu view ước tính có chi phí là tầm 240tr

  Nếu chiến dịch ads dùng cho mục tiêu nhận biết là xem video. Kết quả FB tập trung tính trên view

  Nếu chiến dịch ads dùng cho mục tiêu nhận biết là xem video. Kết quả FB tập trung tính trên view

  Còn nếu bạn chon cách mua view ảo thì giá sẽ tầm: 16-25đ/view tùy theo server nhé.

  Nếu cũng dùng cho quảng cáo video mà dùng cho mục tiêu khác như tương tác, trung cập, tiềm năng,…. thì giá tính trên view sẽ tính khác vì phụ thuộc vào mục tiêu của cấp chiến dịch (giá sẽ cao hơn vì lúc này kết quả tính theo kết quả chính là cấp chiến dịch, kết quả view sẽ có chi phí hơn gấp 2-5 lần.

  122