News Hướng dẫn cách đăng bài lên diễn đàn

Hướng dẫn cách đăng bài lên diễn đàn

  Hướng dẫn cách đăng bài lên diễn đàn

  Hướng dẫn cách đăng bài lên diễn đàn

  Để gửi bài viết lên Diễn Đàn, yêu cầu đầu tiên là  thành viên phải Đăng nhập vào diễn đàn

  Đăng nhập vào điễn đàn
  Đăng nhập vào điễn đàn

  Sau đó, các bạn chọn danh mục diễn đàn phù hợp với nội dung cần đăng

  Chọn chủ đề cần đăng

  Chọn chủ đề cần đăng

  Sau khi chọn danh mục cần đăng —> Chọn “ Đăng chủ đề mới”

  Chọn đăng chủ đề mới
  Chọn đăng chủ đề mới

  Một cửa sổ sẽ hiện ra để nhập nội dung bài viết của mình, nhập đầy đủ 2 phần : tiêu đề (1) và nội dung (2)

  Nhập nội dung cần đăng
  Nhập nội dung cần đăng

  Lưu ý : Không được viết tiêu đề bằng chữ in hoa.

  Sau khi hoàn tất nội dung muốn trình bày bạn nhấn nút “Xem trước” (bạn muốn kiểm tra lại nội dung mới nhập) hoặc “Đăng chủ đề” để đăng bài viết của mình lên.

  Kiểm tra lại nội dung mới nhập
  Kiểm tra lại nội dung mới nhập

  Bài viết sau khi được đăng

  Bài viết sau khi được đăng
  Bài viết sau khi được đăng

  Kiểm tra bài viết đã đẹp chưa , đủ thông tin chưa . Nếu có thiếu sót gì có thể chỉnh sửa

  Kiểm tra bài viết
  Kiểm tra bài viết

  Sau khi chỉnh sửa nhớ chọn lưu lại

  Nhớ lưu lại nội dung thay đổi
  Nhớ lưu lại nội dung thay đổi

  Tùy vào mỗi quy định diễn đàn sẽ có vị trí đăng khác nhau. Những nơi có thể đăng là: post, hội thoại, chữ kỹ, comment,…

  Chú ý: khi đăng tùy theo chính sách và quy định của trang diễn đàn bạn nơi đăng chủ đề bạn viết cần chọn mục chủ đề phù hợp trong diễn dàn, nếu vi phạm dẫn tới spam thì bạn sẽ ra đảo ở liền.

  Hình ảnh Vị trí đăng chữ ký

   Vị trí đăng chữ ký
  Vị trí đăng chữ ký

  Hình ảnh Vị trí đăng comment

  Vị trí đăng comment
  Vị trí đăng comment

  Hình ảnh Vị trí đăng hội thoại

  Vị trí đăng hội thoại
  Vị trí đăng hội thoại
  Vị trí đăng hội thoại
  Vị trí đăng hội thoại
  Vị trí đăng hội thoại
  Vị trí đăng hội thoại

  Chúc bạn thành công!

  309