News Giáo Trình Thuật Toán

Giáo Trình Thuật Toán

  Giáo Trình Thuật Toán

  Giáo Trình Thuật Toán (Introduction To Algorithms)

  Tác giả : Thomas H. Cormen – Charles E. Leiserson

  Có nhiều quyển sách thuật toán được trình bày chặt chẽ nhưng không đầy đủ về nội dung, trong khi nhiều quyển khác chứa đựng nhiều nội dung nhưng lại thiếu sự chặt chẽ toán học. Introduction to Algorithms là một quyển sách kết hợp cả tính chặt chẽ và tính toàn diện về nội dung.

  Quyển sách đề cập đến các thuật toán theo một diện rộng và sâu sắc, nhưng vẫn được trình bày sao cho mọi đối tượng độc giả đều có thể tiếp thu được. Mỗi chương là một đơn vị kiến thức độc lập và có thể làm thành một bài học giảng dạy. Các thuật toán được mô tả bằng tiếng Anh dưới dạng mã giả mà bất kỳ ai biết ít nhiều về lập trình cũng có thể hiểu được. Trong khi đó, phần diễn giải được trình bày một cách đơn giản nhất nhưng vẫn không thiếu chiều sâu và những chứng minh toán học chặt chẽ.

  Được sự quan tâm của rất nhiều lập trình viên và sinh viên các trường đại học trên khắp thế giới, ấn bản thứ hai (second edition) của Introduction to Algorithms đã thật sự tạo nên một hiện tượng trong lĩnh vực thuật toán. Với tính chất rõ ràng, toán học chặt chẽ, trong khi vẫn có thể tiếp cận được bởi những người không am hiểu toán học, quyển sách đã thiết lập nên một tiêu chuẩn cho sách giáo khoa; đồng thời là tài liệu tham khảo tốt nhất cho việc giải những bài toán tin học.

  222