News Linux All-In-One For Dummies

Linux All-In-One For Dummies

  Linux All-In-One For Dummies - 5Th Edition

  Linux All-In-One For Dummies – 5Th Edition

  Tác giả : Emmett Dulaney

  Linux All-in-One For Dummies giải thích mọi thứ bạn cần để bắt đầu và chạy với hệ điều hành Linux phổ biến. Được viết trong phong cách thân thiện và dễ tiếp cận, cuốn sách lý tưởng cho người mới dùng Linux và người đã có một ít kinh nghiệm với hệ điều hành này, cũng như bất kỳ ai đang học chứng chỉ Linux cấp độ 1. Bốn phần bên trong sách bao gồm các vấn đề cơ bản của Linux, làm sao để tương tác với nó, các vấn đề về mạng, dịch vụ Internet, quản trị, bảo mật, kịch bản scripting và chứng chỉ cấp 1.

  Bao gồm tất cả mọi thứ người mới bắt đầu cần biết để thâm nhập vào thế giới khổng lồ của Linux, Linux All-in-One For Dummies, 5th Edition là tài nguyên và tài liệu tham khảo cuối cùng cho các chuyên gia tham vọng.
  Tất cả những gì bạn cần để khởi đầu thu bé lại vừa bằng một quyển sách. Thật là tuyệt vời!

  184