News Giao dịch theo trường phái Priceaction

Giao dịch theo trường phái Priceaction

  Giao dịch theo trường phái Priceaction

  Trường phái Priceaction chủ yếu dùng biểu đồ giá: hành động giá ( kết hợp EMA và Fibo, MACD).

  Tại đường kháng cự hỗ trợ nếu nến Pinbar xuất hiện và chưa qua đường kháng cự thì nó có xu hướng qua đầu lại cao ( càng nhiều pinbar càng tốt).

  Trường phái Priceaction

  Trường phái Priceaction

  Giao dịch theo Priceaction trong xu hướng tăng hay giảm: tại vùng tiếp xúc đường xu hướng và xuất hình nến pinbar cũng là lúc bán mua vào hay bán ra.

  Trường phái Priceaction

  Trường phái Priceaction

   

  Insidebar : xu hướng thị trường sẽ tiếp tục ( nếu uptrend thì tiếp tục uptrend và ngược lại).

  Nên sử dụng nến ngày vì nó sẽ chính xác hơn.

  Trường phái Priceaction

  Trường phái Priceaction

   

  Pinbar có râu càng dài thể hiện nó đổi chiều càng mạnh.

  Stop lot đặt dưới râu pinbar 10 pips và take profit gấp đôi ( so từ lệnh đặt đến stop lot).

   

   

  Trường phái Priceaction

  Trường phái Priceaction

   

   

  706