News Cách lọc màu trong Google Drive Sheet

Cách lọc màu trong Google Drive Sheet

  Cách lọc màu trong Google Drive Sheet

  Hướng dẫn cách lọc màu trong google drive sheet

  Bước 1: Bạn mở trang tính Google Sheets mà bạn muốn lọc lên

  Bước 2: Chọn Tools trên thanh công cụ, rồi chọn Script Editor

  Chọn Tools trên thanh công cụ, rồi chọn Script Editor

  Chọn Tools trên thanh công cụ, rồi chọn Script Editor

  Bước 3: Chọn File rồi chọn New để tạo một bảng mã mới

  Bước 4: Các bạn gõ vào:

   ‘ function getHex(input) {

  return SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getRange(input).getBackgrounds();}’.

  Cách lọc màu trong Google Drive Sheet

  Cách lọc màu trong Google Drive Sheet

  Bước 5: Quay trở lại bảng tính của các bạn, Các bạn nhập vào ô F7 công thức: ‘=getHex(“A5:A2000”)’. Công thức này sẽ giúp chúng ta hiện ra tất cả các màu ở các ô từ A5 đến ô A2000.

  Bước 6: Sau khi sáp nhập công thức xong thì ấn Enter. Màu các ô được thể hiện tương ứng ở dạng mã Hex

  Cách lọc màu trong Google Drive Sheet

  Cách lọc màu trong Google Drive Sheet

  Bước 7: Tiếp theo, chúng ta chọn Format ==>Conditional Formatting

  Bước 8: Trong phần Apply to range, các bạn chọn vùng dữ liệu để lọc là ở cột Màu đã được lọc mà chúng ta vừa lọc bằng cách click vào hình ô vuông phía bên phải.

  Sau đó chọn vùng dữ liệu cần lọc. Sau đó ấn Ok

  Bước 9: Các bạn chọn ở phần Format Cell If.. ==> Text contains. Sau đó nhập loại màu muốn lọc vào. Ví dụ ở đây chúng ta chọn loại màu #ffffff

  Bước 10: Các bạn ấn Done để hoàn thành. Ở cột Màu đã được lọc, những ô có màu là #ffffff sẽ được tô đậm.

  Source taimienphi.vn

  1169