News Hướng dẫn trỏ tên miền cho blogspot trên PA Việt Nam

Hướng dẫn trỏ tên miền cho blogspot trên PA Việt Nam

  Hướng dẫn trỏ tên miền cho blogspot trên PA Việt

  Hướng dẫn trỏ tên miền cho blogspot trên PA Việt Nam Làm để nhớ khi mình cần

  • Đăng nhập vào blog của mình
  • Ở bên trái, click vào Cài đặt và sau đó Cơ bản .=> Thiết lập URL của bên thứ 3
  Thiết lập URL của bên thứ 3

  Thiết lập URL của bên thứ 3

  Trỏ tên miền cho blogspot trên PA Việt Nam

  Làm như hình rồi bấm SAVE. Sau đó nó báo lỗi và cho ra “ nội dung trong khung xanh”

  Lấy nó rồi điền vào khu vực cấu hình của PA

  Đăng nhập vào khu vực cấu hình tên miền của PA

  Truy cập trang web của nhà cung cấp tên miền của bạn.

  Mở cài đặt DNS của bạn.

  Nhập tên miền của bạn trong định dạng example.com.

  Thêm bốn bản ghi A trỏ đến IP của Google.

  216.239.32,21

  216.239.34,21

  216.239.36,21

  216.239,38,21

  Thêm bốn bản ghi A trỏ đến IP của Google.

  Thêm bốn bản ghi A trỏ đến IP của Google.

  • Save cấu hinh tên miền website

  Đăng nhập lại vào Blogger.

  quay lại Blogger và add domain vào như lúc đầu là Lưu

  Bấm vào edit lại => Bạn phải check chọn chuyển hướng từ không có www sang có www.

  Bạn phải check chọn chuyển hướng từ không có www sang có www

  Bạn phải check chọn chuyển hướng từ không có www sang có www

  Thế là xong nhé.

  422