News Kháng cự hỗ trợ và cách vẽ đường trendline

Kháng cự hỗ trợ và cách vẽ đường trendline

  xác định kháng cự hỗ trợ

  Thuyết cung cầu là gì: hiểu và tìm những vùng giá xảy ra giữa người mua và người bán. Áp lực bên nào nhiều hơn thì sẽ nghiên về bên đó.

  Vẽ xu hướng giá để biết thị trường lên hay xuống => mua vào hay bán ra

  Vẽ xu hướng giá để biết thị trường lên hay xuống

  Vẽ xu hướng giá để biết thị trường lên hay xuống

  Nối các đỉnh lại thì xác định được vùng kháng cự

  Nối các đáy lại tạo được vùng hỗ trợ

  Đường kháng cự hỗ trợ được thể hiện rõ trên biểu đồ

  Vẽ xu hướng giá để biết thị trường lên hay xuống

  Vẽ xu hướng giá để biết thị trường lên hay xuống

  Tại những đường này thì giá khó qua được nền bạn có thể đặt từ các đường này để giao dịch, nhưng phải đặt cắt lỗ để nếu bị thủng thì bạn sẽ mất ít hơn.

  Trendline: Các điểm hỗ trợ tăng sẽ hình thành 1 xu hướng tăng và ngược lại

  Các điểm hỗ trợ tăng sẽ hình thành 1 xu hướng tăng và ngược lại

  Các điểm hỗ trợ tăng sẽ hình thành 1 xu hướng tăng và ngược lại

  Giai đoạn retest: giai đoạn phân vân của nhà đầu tư forex.

   

  661