News Viral Video – Cách Làm Marketing Hoàn Toàn Mới Tác giả Đào Hoàng Cường

Viral Video – Cách Làm Marketing Hoàn Toàn Mới Tác giả Đào Hoàng Cường

  Viral Video - Cách Làm Marketing Hoàn Toàn Mới

  Viral Video – Cách Làm Marketing Hoàn Toàn Mới  

  Tác giả : Đào Hoàng Cường

  Thể Loại : Marketing

  Viral video marketing là 1 phần quan trọng trong Viral Marketing nói chung. Do vậy để có thể hiểu rõ được về viral video marketing, chúng ta sẽ cùng đi từ định nghĩa của viral marketing:

  • Viral marketing được định nghĩa dựa trên nguyên tắc lan truyền thông tin, cũng tương tự như cách thức virus lan truyền từ người này sang người khác với tốc độ cấp số nhân.

  • Giống như cách thức lan truyền của một con virus. Hình thức quảng cáo này bắt đầu từ giả thuyết một khách hàng luôn kể cho người khác nghe về sản phẩm hoặc dich vụ của bạn mà khách hàng cảm thấy hài lòng khi sử dụng. Viral Marketing mô tả chiến thuật khuyến khích một cá nhân nào đó lan truyền một nội dung tiếp thị, quảng cáo đến những người khác, tạo ra một tiềm năng phát triển theo hàm mũ sự lan truyền và ảnh hưởng của một thông điệp như những con vi rút.

  Các chiến dịch như vậy đã lợi dụng vào sự nhân rộng nhanh chóng để làm bùng nổ một thông điệp đến hàng ngàn, hàng triệu lần.

  ĐỌC SÁCH

  302