News Tóm tắt sách Quản trị marketing của Philip Kotler

Tóm tắt sách Quản trị marketing của Philip Kotler

  Tóm tắt sách Quản trị marketing của Philip Kotler

  Tóm tắt sách Quản trị marketing của Philip Kotler

  Tác giả : Noka Marketing

  Thể Loại : Marketing

  Quản Trị Marketing (Marketing Management) tiếp tục là một cuốn sách gây bão và trở thành tài liệu gối đầu giường của hàng triệu sinh viên,học viên, nhà marketing trên thế giới. Một cuốn sách được bảo chứng bởi cây đại thụ trong ngành marketing và quản trị kinh doanh – Philip Kotler thì không có gì để lăn tăn thêm nữa.

  ĐỌC SÁCH

  328