News Hướng dẫn coppywritting hạn chế tránh bị đạo văn

Hướng dẫn coppywritting hạn chế tránh bị đạo văn

  plagiarism-checker

  Hướng dẫn copywritting hạn chế tránh bị đạo văn thì bạn cần làm các bước như sau:

  1. Copy một đoạn văn mà bạn thấy hay và muốn sử dụng lại cho mình hay đăng trên website. Copy đoạn text đó.

  Đoạn văn copy

  2. vào trang kiểm tra đạo văn, copy đoạn bạn vừa copy và dán vào đây. ( giới hạn dưới 1000 từ nhé)

  https://smallseotools.com/plagiarism-checker/

  Dán đoạn văn để kiểm tra

  Sau đó kéo chuột xuống và click vào:

  • Tôi không phải là robot
  • Check plagiarism

  Check đạo văn

  3. Đợi chạy kết quả kiểm tra đạo văn:

  • Nếu màu đỏ thì tác giả đã khai báo sở hữu nội dung với Google rồi, bạn không thể copy lại, nếu bạn thấy hay và muốn dùng thì bạn viết lại theo câu văn khác với lối văn của mình mà ý không đổi.
  • Nếu màu xanh thì bạn có thể dùng lại nhé.

  Đã kiểm tra đạo văn

  Để tôn trọng tác giả bạn nên hạn chế copy hoặc nếu copy thì hãy trích nguồn tác giả, nơi tham khảo nhé!

  🛑 Hãy cẩn thận với những gì mình viết và những gì mình copy vì nếu thông tin không đúng thì có thể sẽ khiến cho hàng triệu người trên thế giới hiểu sai và lan truyền sai, sẽ góp phần tàn phá tri thức của nhân loại.

  ✋‼️ Tôi cũng nên cảnh tỉnh chính mình về điều này!

  408