News Hàm Vlookup Trong Excel Không Tự Động Cập Nhật Khi Kéo Công Thức

Hàm Vlookup Trong Excel Không Tự Động Cập Nhật Khi Kéo Công Thức

  hàm excel

  Khi tôi lập công thức trên 1 ô rồi kéo công thức cho các ô còn lại thì công thức không chạy mà vẫn giữ nguyên kết quả từ công thức hàng trên.

  Hàm Vlookup Trong Excel Không Tự Động Cập Nhật Khi Kéo Công Thức

  Lúc này ta có 2 cách xử lý:

  Cách 1: Sử dụng phím F9 để cập nhật các giá trị công thức excel

  Sau khi bạn kéo xong công thức cho các ô dữ liệu > Nhấn phím F9 để giá trị các ô cập nhật – Đối với phương pháp này rất mất công cứ mỗi lần như vậy bạn phải nhấn phím F9 để cập nhật giá trị.

  Cách 2: Tùy chỉnh từ Options

  Nếu trong win3 hay 7 thì vào tool –> Options
  Nếu Trong win10 bạn vào File –> Options
  Cửa sổ Options xuất hiện > Chọn tab Calculation > Kích chọn Automatic

  Kích chọn Automatic

  Nhấn OK để lưu cài đặt, sau đó xem kết quả nhé.

  463