News Công cụ Stochastic và cách sử dụng trong Forex

Công cụ Stochastic và cách sử dụng trong Forex

  Công cụ Stochastic và cách sử dụng trong Forex

  Cách sử dụng công cụ Stochastic và cách sử dụng công cụ chỉ báo stochastic trong Forex

  Stochastic Oscillator là một chỉ báo dao động so sánh giá đóng cửa với range giá của một sản phẩm nào đó trong một giai đoạn nhất định. Chỉ báo Stochastic Oscillator gồm 2 đường: đường chính được gọi là %K; đường còn lại %D là đường trung bình động của %K. Thông thường đường %K trên chart được vẽ liền còn đường %D được vẽ nét đứt.

  Để cài đặt công cụ này hết sức đơn giản, các bạn chỉ việc làm theo các bước như sau

  Mở phần mềm giao dịch MT4

  Sau đó chọn Insert -> chọn Indicators -> chọn Oscillators -> chọn Stochastic Oscillator

  Mở phần mềm giao dịch MT4
  Mở phần mềm giao dịch MT4

  Cách giao dịch theo Stochastic cơ bản

  Dựa vào 2 mức quá mua và quá bán của Stochastic và phân tích kỹ thuật cho ra tín hiệu giao dịch tại 2 vùng quá bán hoặc quá mua này.

  Cách giao dịch theo Stochastic cơ bản
  Cách giao dịch theo Stochastic cơ bản

  Tức là khi RSI vượt xuống dưới 20 (vùng quá bán – over sold), và nhìn thấy đường %K cắt đường %D hướng lên, khi đó ta thực hiện lệnh Buy, khá đơn giản.

  Và ngược lại khi Stochastic vượt trên mức 80 (vùng quá mua – over bought), và nhìn thấy đường %K cắt đường %D hướng xuống, khi đó ta thực hiện lệnh Sell

  Khi Stochastic vượt trên mức 80
  Khi Stochastic vượt trên mức 80

  Cách sử dụng Stochastic theo phân kỳ

  Đối với đảo chiều từ giảm sang tăng:

  + Đáy của giá giảm, tức đáy sau thấp hơn đáy trước

  + Đáy của Stochastic tăng, tức đáy sau cao hơn đáy trước

  Ngược lại, đối với đảo chiều từ tăng sang giảm:

  + Đỉnh của giá tăng, tức đỉnh sau cao hơn đỉnh trước

  + Đỉnh của Stochastic giảm, tức đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước

  Note:

  • 2 con số 80 và 20 rất quan trọng
  • Khi vượt quá 80 thì bán : đi vào vùng quá mua, không có nghĩa là giá quá mua mà nó báo là nói vào vùng giá tăng quá mạnh
  • Khi vượt xuống 20 thì buy: đi và vùng quá bán, nó đi đi vào vùng bán khá mạnh và có thể mạnh hơn, lực trở nên mạnh rồi chứ không phải quá bán và có thể bán thêm nữa.
  • Vì nó sử dụng theo MA nên sẽ thích hợp cho khung dài : tốt nhất là cho daily nhé.

   

  697