News Con Mắt Thứ Ba ( Tây Tạng Huyền Bí ) Tác giả Lobsang Rampa

Con Mắt Thứ Ba ( Tây Tạng Huyền Bí ) Tác giả Lobsang Rampa

  Con Mắt Thứ Ba

  Con Mắt Thứ Ba ( Tây Tạng Huyền Bí )

  Tác giả : Lobsang Rampa
  Thể Loại : Triết học

  Con mắt thứ ba hay Tây Tạng Huyền bí – (The Third Eye – Lần đầu xuất bản năm 1956). Đây là cuốn sách đầu tiên, một cuốn tự truyện về cuộc hành trình của một thanh niên trẻ để trở thành một vị Lạt ma y tế và trải qua phẫu thuật để mở con mắt thứ ba. Chúng ta có được cái nhìn thoáng qua về cuộc sống trong lạt ma viện ở Tây Tạng và hiểu biết sâu sắc về kiến thức tâm linh.

  Cho đến thời điểm này cuộc sống trong các lạt ma viện ở Tây Tạng vẫn chưa được biết đến, ngay cả với một số ít người đã thực sự viếng thăm Tây Tạng. Lobsang đã vào tu viện Chakpori ở Tây Tạng và được học những điều bí mật nhất của khoa học Tây Tạng bí truyền và nhiều điều hơn nữa.

  ĐỌC SÁCH

  242