News Con Đường Hồi Giáo Tác giả Nguyễn Phương Mai

Con Đường Hồi Giáo Tác giả Nguyễn Phương Mai

  Con Đường Hồi Giáo

  Con Đường Hồi Giáo

  Tác giả : Nguyễn Phương Mai
  Thể Loại : Triết học

  “Bởi tôi biết còn có rất nhiều điều thiêng liêng hơn niềm tin tôn giáo, ấy là niềm tin vào sự ràng buộc cội rễ của giống loài; vào sự giống nhau giữa người với người hơn là sự khác biệt về đức tin; vào lòng tốt; vào sự đồng cảm và hướng thiện.

  Tôi tin là một khi đặt chân đến Trung Đông, với trái tim này mở toang không che giấu, những người Hồi rồi cũng sẽ mở lòng với tôi – một cô gái Việt Nam vô thần.”

  ĐỌC SÁCH

  192