News Các Tông Phái Đạo Phật Tác giả Đoàn Trung Còn

Các Tông Phái Đạo Phật Tác giả Đoàn Trung Còn

  Các Tông Phái Đạo Phật

  Các Tông Phái Đạo Phật

  Tác giả : Đoàn Trung Còn
  Thể Loại : Triết học

  Việc tìm hiểu về các tông phái khác nhau trong đạo Phật luôn là điều cần thiết đối với hầu hết những người học Phật.
  Tập sách này là một công trình biên soạn công phu, có hệ thống, tuy ngắn gọn nhưng khá đầy đủ để mang lại một cái nhìn tổng quan về các tông phái trong đạo Phật, cũng như giúp người đọc nắm hiểu sơ lược về tôn chỉ và đặc điểm chính yếu của từng tông phái.
  Sách được Cố học giả Đoàn Trung Còn khởi sự biên soạn từ cách đây hơn 50 năm, nay được hiệu đính, bổ sung và cập nhật rất nhiều thông tin cần thiết, có thể xem là một tài liệu vô cùng quý giá cho những ai muốn tìm hiểu đạo Phật.

  ĐỌC SÁCH

   

  233