News Cách tạo To do list theo dõi công việc

Cách tạo To do list theo dõi công việc

  cách tạo To do list theo dõi công việc

  Cách tạo To do list theo dõi công việc trong drive Excel

  Sử dụng Excel để theo dõi giám sát công việc sẽ giúp bạn nắm được tình hình đã thực hiện, các đầu việc.
  Công thức tôi có đính kèm theo minh họa, bạn hãy để ý tọa độ và làm theo nhé.

  Vào Format => conditional formatting => xuất hiên khung rules để set up=> làm theo hình => Done

  Đếm task đã hoàn thành=> công thức” =CONCATENATE(COUNTA($B$36:$B$51), “/”, COUNTA($C$36:$C$51), ” completed “) “

  Nếu task nào làm xong bạn đánh dấu vào ( cột B) thì các task ở cột C sẽ gạch ngang là đã hoàn thành.

  Chúc bạn thành công!

   

  352