News Cách chụp màn hình surface của Microsoft

Cách chụp màn hình surface của Microsoft

  Cách chụp màn hình surface của Microsoft

  Cách chụp màn hình surface của Microsoft

  Có một cách khác nhanh hơn để kích hoạt công cụ Snip & Sketch bằng cách sử dụng các phím tắt Windows 10. Để làm việc đó:
  Tổ hợp phím Windows + Shift + S cũng là cách khởi động công cụ Snip & Sketch

  Tổ hợp phím Windows + Shift + S cũng là cách khởi động công cụ Snip & Sketch
  Tổ hợp phím Windows + Shift + S cũng là cách khởi động công cụ Snip & Sketch

  Trên bàn phím của bạn, nhấn và giữ phím Windows & phím Shift , sau đó nhấn và nhả phím S.

  Nó sẽ khởi chạy công cụ Snip & Sketch với chế độ cắt màn hình, do đó bạn có thể chọn và chụp bất kỳ khu vực nào bạn muốn ngay lập tức.

  Bây giờ bạn có thể chú thích, vẽ hoặc tô sáng ảnh chụp màn hình trong công cụ.

  Nhấp vào biểu tượng Lưu để lưu ảnh chụp màn hình vào một tệp. Hoặc nhấp vào Sao chép để sao chép ảnh chụp màn hình vào bảng tạm của Windows để bạn có thể dán nó vào nơi khác

  =>Dán (Paste) vào các chương trình ưa thích của bạn như Paint hoặc Word.

   

  395