News Triết Học Tôn Giáo Tác giả Mel Thomson

Triết Học Tôn Giáo Tác giả Mel Thomson

  Triết học tôn giáo

  Triết Học Tôn Giáo 

  Tác giả : Mel Thomson
  Thể Loại : Triết học

  Triết học tôn giáo là một ngành khoa học nghiên cứu những tư tưởng và nguyên tắc chung nhất hình thành nên tôn giáo. Nó nghiên cứu những kỳ vọng nắm bắt chân lý và ý nghĩa của những kỳ vọng đó. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về vấn đề này. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia dịch và xuất bản cuốn sách Triết học tôn giáo của tác giả Mel Thomson. Cuốn sách do Tiến sĩ Đỗ Minh

  Hợp, Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam dịch từ bản tiếng Nga của Nhà xuất bản Phaiơ Pretxơ, Matxcơva, 2001.

  Cuốn sách tập trung trình bày những vấn đề: kinh nghiệm tôn giáo, ngôn ngữ tôn giáo, mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học, tôn giáo và đạo đức, nhân cách, tôn giáo với cái thiện và cái ác, v.v… Do nội dung sách có nhiều thuật ngữ gốc của tôn giáo, liên quan đến quan điểm của những nhà triết học khác nhau nên trong quá trình dịch sang tiếng Việt khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

  Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

  ĐỌC SÁCH

  294