News Tinh Hoa Trí Tuệ – Ứng Dụng Tâm Kinh Trong Cuộc Sống Tác giả Thích Nhật Từ

Tinh Hoa Trí Tuệ – Ứng Dụng Tâm Kinh Trong Cuộc Sống Tác giả Thích Nhật Từ

  Tinh Hoa Trí Tuệ

  Tinh Hoa Trí Tuệ – Ứng Dụng Tâm Kinh Trong Cuộc Sống Tác giả Thích Nhật Từ

  Tác giả : Thích Nhật Từ
  Thể Loại : Triết học

  Quyển sách “Tinh Hoa Trí Tuệ – Ứng Dụng Tâm Kinh Trong Cuộc Sống” được biên soạn dựa trên việc phân tích và giảng giải Bát-nhã Tâm Kinh, bản kinh rất quan trọng trong truyền thống Phật giáo Đại thừa. Bài Kinh này có tên đầy đủ trong âm Hán Việt là Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh. Vì gọi tắt là Tâm Kinh, nên nhiều người đã hiểu lầm rằng: đây là bài kinh dạy về tâm, phân tích về tâm và trái tim. Có thể tạm hiểu Bát-nhã Tâm Kinh là kinh nói về trái tim tuệ giác, hay là tinh hoa giác ngộ tuyệt đỉnh, hay là vô thượng bồ đề, nói ở góc độ cô đọng, và mô tả đúng về thực tại của trí tuệ.

  Nhờ kinh điển Phật giáo ta hiểu rất rõ rằng, các vị thần linh như Táo quân, thần tài, thổ địa … đều không có chức năng quản lý chức trách và ngành nghề. Sống với năng lực tuệ giác, giá trị đầu tiên là rũ bỏ mọi sợ hãi. Sợ hãi là một trong các gốc rễ của khổ đau. Do vì mê tín, mà có nhiều người đã là Phật tử rồi, vẫn thờ Quan Công, mẹ sanh, mẹ độ, Thần Tài, Thổ Địa, Táo Quân … Cũng vì mê tín và sợ hãi, rất nhiều Phật tử đến ngày giỗ người thân quá cố, vẫn còn đốt giấy giấy tiền, vàng mã. Đây là gieo nghiệp phá tài sản.

  Học tuệ giác Bát-nhã, quan trọng nhất là rũ bỏ được nỗi sợ hãi. Không có sợ hãi, sẽ có bình an, hạnh phúc, bởi vì tâm bình, thế giới bình. Có sợ hãi, tâm không được bình an. Tâm không bình an sẽ khởi lên ganh tỵ, hơn thua, đối đầu, tranh luận, kiêu căng, gia trưởng, độc đoán.

  Nguồn gốc của mọi khổ đau nằm ở vô minh và sợ hãi. Bát-nhã Tâm Kinh dạy ta giải quyết trực tiếp nỗi sợ hãi bằng trí tuệ. Nếu ai làm được như thế, thì việc đọc thuộc lòng và hành trì Bát-nhã Tâm Kinh hoàn toàn không uổng phí.

  ĐỌC SÁCH

  329