News Tiền Kiếp Và Luân Hồi Có Thật Không? Tác giả Dr. Brian Weiss

Tiền Kiếp Và Luân Hồi Có Thật Không? Tác giả Dr. Brian Weiss

  Tiền Kiếp Và Luân Hồi Có Thật Không?

  Tiền Kiếp Và Luân Hồi Có Thật Không?  

  Tác giả : Dr. Brian Weiss
  Thể Loại : Triết học

  Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời “khoa học”. Những ý niệm, khái niệm, ý tưởng về điều đó vẫn là một vấn đề nhức nhối gây bán tín bán nghi.

  Thì đây, tác phẩm Tiền kiếp và luân hồi có thật không?, đích thực là một công trình khoa học dưới dạng thức văn học về tiền kiếp và luân hồi, một vấn đề xuyên suốt quá trình triết học, tôn giáo trong lịch sử loài người.

  ĐỌC SÁCH

  286