News Tại sao Quản lý Rủi ro Forex lại quan trọng ?

Tại sao Quản lý Rủi ro Forex lại quan trọng ?

  Tại sao Quản lý Rủi ro Forex lại quan trọng

  Quản lý rủi ro Forex có thể tạo sự khác biệt giữa sự sống còn hoặc là  chết đột ngột với giao dịch ngoại hối. Bạn có thể có hệ thống giao dịch tốt nhất trên thế giới và vẫn thất bại vì quản lý rủi ro không phù hợp.

  Quản lý rủi ro là sự kết hợp của nhiều ý tưởng để kiểm soát rủi ro thương mại. Nó có thể giới hạn kích thước lot, bảo hiểm rủi ro, trade chỉ trong những giờ hoặc ngày nhất định, hoặc biết khi nào có thể bị lỗ.

  Tại sao Quản lý Rủi ro Forex lại quan trọng?

  Quản lý rủi ro là một trong những khái niệm quan trọng nhất để tồn tại như một nhà giao dịch ngoại hối. Đó là một khái niệm dễ hiểu để nắm bắt cho các thương nhân, nhưng khó áp dụng hơn. Các nhà môi giới trong ngành công nghiệp như nói về những lợi ích của việc sử dụng đòn bẩy và cẩn thận.

  Nó làm cho các Trader đến sàn giao dịch với suy nghĩ rằng họ nên có một nguy cơ lớn và mục tiêu cho các Bucks lớn. Có vẻ như tất cả những điều đó đều dễ dàng đối với những người chơi tài khoản demo , nhưng một khi chơi tiền thật để kiếm tiền trong forex và cảm xúc xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Lúc này quản lý rủi ro thực sự là quan trọng.

  Quản lý rủi ro hợp lý

  Quản lý rủi ro hợp lý

  Kiểm soát thiệt hại

  Một hình thức quản lý rủi ro là kiểm soát thiệt hại của bạn. Biết khi nào để cắt lỗ . Bạn có thể sử dụng một Stop loss và take profit thích hợp. Bạn thiết lập một giới hạn và chấp nhận thua hay chốt lời tại đó.

  Giới hạn này một sẽ hạn chế cháy tài khoản của bạn. Nhưng sự thật là bạn sẽ không chấp nhận thua và di chuyển Stop loss đến khi không còn di chuyển được nữa ( vì sao ư, cháy rồi di chuyển chi nữa). Lỗi này tôi bị không ít hơn 5 lần.

  Sử dụng kích thước lô chính xác

  Quảng cáo của nhà môi giới cho nhà đầu tư forex nghĩ rằng khả thi để mở một tài khoản với 300 đô la và sử dụng đòn bẩy 200: 1 để mở các giao dịch mini lots là 10.000 đô la và tăng gấp đôi tiền của bạn trong một giao dịch. Không gì có thể hơn được sự thật. Không có công thức kỳ diệu nào sẽ chính xác khi nói đến việc tính toán kích thước lot của bạn.

  Mỗi trader sẽ có mức độ chấp nhận riêng đối với rủi ro. Không phải ai cũng có 5.000 USD để mở tài khoản, nhưng điều quan trọng là phải hiểu được nguy cơ sử dụng lot lớn hơn với số dư tài khoản nhỏ. Giữ một kích thước nhỏ hơn nhiều sẽ cho phép bạn linh hoạt và quản lý giao dịch của bạn với logic kiểm soát cảm xúc.

  Sử dụng kích thước lô chính xác

  Sử dụng kích thước lô chính xác

  Trong khi sử dụng kích thước lot giảm là một điều tốt và có thể đánh nhiều lot. Cũng cần phải hiểu mối tương quan giữa các cặp tiền tệ.

  Ví dụ: nếu bạn giao dịch ngắn  EUR / USD và dài  trên USD / CHF, bạn sẽ lỗ 2 lần so với USD và theo cùng một hướng. Nó tương đương với 2 USD dài.

  Nếu USD đi xuống, bạn có lỗ gấp. Giữ giới hạn tổng thể sẽ làm giảm nguy cơ rủi ro.

  Cuối cùng

  Quản lý rủi ro là tất cả về việc kiểm soát rủi ro của bạn tránh lừa đảo ngoại hối. Kiểm soát rủi ro của bạn càng nhiều, bạn càng trở nên linh hoạt nhiều. Giao dịch ngoại hối là về cơ hội. Trader cần có khả năng hành động khi có cơ hội.  Quản lý rủi ro có thể là sự khác biệt giữa trở thành một chuyên gia Forex, hoặc là người vụt tắt nhanh chóng trên thị trường.

  542