News Lời ngỏ từ cõi tâm linh Tác giả Bác sĩ Brian L. Weiss

Lời ngỏ từ cõi tâm linh Tác giả Bác sĩ Brian L. Weiss

  Lời ngỏ từ cõi tâm linh

  Lời ngỏ từ cõi tâm linh  

  Tác giả : Bác sĩ Brian L. Weiss
  Thể Loại : Triết học

  Bạn đọc sẽ học cách đạt được trạng thái hạnh phúc, yên ổn nội tâm, những điều đang thiếu trong cuộc sống hiện tại của bạn. Bạn sẽ khám phá ra nhiều tư liệu về bản chất của linh hồn, sự bất diệt, và chân giá trị.

  Có nhiều mẹo nhỏ thực tế và nhiều phương pháp để bạn tự chuyển hóa cuộc đời, những mối quan hệ, trạng thái tình cảm và tinh thần, sức khỏe và luôn cả số phận của bạn. Biết rõ về những kiếp quá khứ không chắc đạt được những thay đổi tích cực.

  Điều cốt lõi là sự thấu triệt. Khi bạn thấu triệt bản thể tuyệt đối trong tâm mình và mục đích tối thượng của riêng mình thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi mãi mãi. Rồi sau đó bạn có thể dần dần chuyển hóa cả thế giới…

  ĐỌC SÁCH

  249