News Keywords For Google Ads

Keywords For Google Ads

  Quảng cáo Google Ads

  Keywords For Google Ads

  Hiện quảng cáo tìm kiếm cho những người đã vào website

  – Họ đã quen thuộc với nhãn hiệu và sản phẩm

  – Nằm trong những người dùng có khả năng mua hàng cao.

  Lợi ích của nhà quảng cáo khi sử dụng TTL_ TK

  – Giảm hơn 50% chi phí chuyển đổi từ danh sách TTL so với chi phí toàn bộ chiến dịch

  – Tăng khoản 10% số lượng chuyển đổi giữa nhà QC sử dụng TTL- TK và nhà quảng cáo không sử dụng.

  Lợi ích của nhà quảng cáo khi sử dụng TTL_ TK

  Tiếp thị lại cho chiến dịch tìm kiếm

  Thêm danh sách TTL sẽ không làm thay đổi gì cả, nó chỉ có thêm thông tin để so sánh giữa khách cũ ( đã nằm trong list) và tổng chiến dịch ( CTR, chi phí/chuyển đổi, tỉ lệ chuyển đổi…).

  Có thể so sánh hiệu quả giữa chiến dịch khách mới và khách cũ để xem QC nào chạy hiệu quả hơn.

  Tiếp thị lại cho chiến dịch tìm kiếm

  Nếu cảm thấy TTL cho khách cũ chuyển đổi tốt hơn thì nên tăng phần điều chỉnh giá thầu cho danh sách TTL để hệ thống ưu tiên hiện quảng cáo marketing online cho những người trong danh sách này ( tăng 90% để thấy hiệu quả rõ rệt hơn).

  Chiến lược tiếp thị lại

  Tiếp thị lại là chiến lược quảng cáo mạnh mẽ, theo đuổi khách hàng một các mạnh mẽ và chi phí thấp. Sử dụng Google Ads để triển khai các chiến lược tiếp thị khác nhau từ danh danh đối tượng khác nhau hoặc đối tượng kết hợp nhiều danh sách có liên quan.

  1. Nhắm mục tiêu người dùng theo loại sản phẩm

  Khi danh sách đối tượng chính được tạo và thẻ tiếp thị lại được thêm vào trang web, bạn đã sẵn sàng tạo các danh sách tiếp thị lại khác nhau. Có thể tạo danh sách dựa trên các URL khác nhau của trang web của khách hàng. Để nhắm mục tiêu lại khách truy cập theo loại sản phẩm, hãy tạo danh sách tiếp thị lại cho từng danh mục sản phẩm.

  Nhắm mục tiêu người dùng theo loại sản phẩm

  Chuyển đến Thư viện được chia sẻ > Loại đối tượng mới > Danh sách tiếp thị lại. Tiếp theo, tạo danh sách tiếp thị lại cho từng danh mục sản phẩm bằng cách chọn URL của các trang phản ánh những điều này. Cuối cùng, tạo nhóm quảng cáo cho từng danh sách tiếp lại đã được tạo.

  2. Nhắm mục tiêu lại người mua sắm

  • Có thể nhắm mục tiêu người mua sắm theo chiến dịch tiếp thị lại để cung cấp cho họ các sản phẩm bổ sung cho lần mua hàng gần đây.
  • Chỉ cần tạo danh sách tiếp thị lại bằng cách sử dụng URL trang xác nhận mua hàng và bạn đã sẵn sàng tạo nhóm quảng cáo.
  • Tiếp theo, tạo nhóm quảng cáo và liên kết nhóm quảng cáo với danh sách đối tượng này.

  Mẹo hàng đầu

  Đảm bảo cân chỉnh các mục tiêu tiếp thị lại, danh sách đối tượng và trang sẽ được sử dụng cho tiếp thị lại.

  Nhắm mục tiêu lại người mua sắm

   

  3. Nhắm mục tiêu lại giỏ hàng bị từ bỏ

  Để nhắm mục tiêu lại khách truy cập đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không mua hàng, hãy tạo hai danh sách tiếp thị lại và kết hợp chúng.

  Tạo một danh sách tiếp thị lại cho khách truy cập đã thêm một hoặc nhiều sản phẩm vào giỏ hàng của họ và tạo danh sách thứ hai cho khách truy cập đã thực hiện mua hàng. Khi các danh sách này đã được xác định, bạn cần phải tạo kết hợp các danh sách tương ứng với “Giỏ hàng – Người mua sắm”.

  Trong Đối tượng mới > Kết hợp tùy chỉnh > Chọn “người dùng được bao gồm hoặc quan tâm” > “từng đối tượng trong số những đối tượng này (VÀ)”từ trình đơn thả xuống. Sau đó chọn những người đã thêm sản phẩm nào đó vào giỏ hàng.

  Nhấp vào “và Thêm đối tượng khác” > chọn “không có ai trong số những đối tượng này” từ trình đơn thả xuống và những người đã đến trang xác nhận. Tạo nhóm quảng cáo và liên kết nhóm quảng cáo đó với danh sách tiếp thị lại được kết hợp.
  Có thể tạo kết hợp này thông qua “Thư viện được chia sẻ” hoặc trực tiếp thông qua “Tab Hiển thị” trong nhóm quảng cáo.

  Mẹo hàng đầu
  Tìm hiểu số ID cookie trong danh sách đối tượng được kết hợp tại Thư viện được chia sẻ > Đối tượng.

  Nhắm mục tiêu lại giỏ hàng bị từ bỏ

   

  4. Nhắm mục tiêu lại khách truy cập 30 ngày sau khi họ mua hàng

  Có thể nhắm mục tiêu lại khách truy cập đến trang web của khách hàng 30 ngày sau khi họ mua hàng, trong khoảng thời gian 10 ngày. Điều này có thể là cơ hội để đề xuất một sản phẩm khác cho họ.

  Phần này hoạt động cùng một nguyên tắc như phần trước đó. Tạo hai danh sách tiếp thị lại, nhưng có thời hạn khác nhau. Danh sách đầu tiên nên có thời hạn thành viên là 30 ngày và danh sách thứ hai nên có thời hạn là 40 ngày.

  Khi các danh sách này đã được xác định, hãy tạo kết hợp danh sách tương ứng với “40 ngày – 30 ngày”.

  Mẹo hàng đầu Sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu lại này để đề xuất các sản phẩm bổ sung hoặc tương tự như lần mua hàng trước đó của người dùng.

  Nhắm mục tiêu đúng quảng cáo cho đúng đối tượng là chìa khóa để thành công của chiến dịch tiếp thị lại . Hãy nhớ rằng nếu khách hàng của bạn có sản phẩm có thể thu hút người dùng trên các danh sách khác, hãy nắm bắt cơ hội để bán kèm.

   

  375