News Giải mã tâm linh Tác giả Jeffrey Long,M.D. và Paul Perry

Giải mã tâm linh Tác giả Jeffrey Long,M.D. và Paul Perry

  Giải mã tâm linh

  Giải mã tâm linh  

  Tác giả : Jeffrey Long,M.D. và Paul Perry
  Thể Loại : Triết học

  Bằng chứng khoa học thuyết phục nhất về đời sống sau cái chết:

  “Có đời sống sau cái chết không?” Bác sĩ chuyên khoa xạ trị ung thư Jeffrey Long lý luận: “Nếu bạn tìm hiểu các bằng chứng khoa học thì câu trả lời ở đây chắc chắn là có. “Nghiên cứu nội dung các trải nghiệm cận tử suốt hàng chục năm ông rút ra kết luận gây nhiều tranh cãi đó.”

  “Cuốn sách giá trị tìm hiểu về trải nghiệm cận tử này trình bày những bằng chứng thuyết phục cho thấy rằng ý thức con người không bị ràng buộc bởi những hoạt động của não bộ.”

  ĐỌC SÁCH

  238