News Diệu Lý Đông Phương Tác Giả Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên

Diệu Lý Đông Phương Tác Giả Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên

  Diệu Lý Đông Phương

  Diệu Lý Đông Phương 

  Tác giả : Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên
  Thể Loại : Triết học

  Đại lão Hòa thượng Pháp sư GIÁC NHIÊN hiện là Pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, trú xứ hành đạo tại Tổ đình MINH ĐĂNG QUANG, Santa Ana-Cali, Hoa Kỳ. Từ những thập niên năm mươi, sáu mươi… ngài đã là vị Pháp sư nổi tiếng của Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. Những năm cuối thập niên bảy mươi, ngài đi chu du hành đạo tại một số nước trên thế giới như – Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc, .v.v…

  Khi còn ở Việt Nam, Ngài đã có những tập thơ và những quyển sách đi vào lòng người như: – Ánh Nhiên Đăng, Tứ Kệ Tĩnh Tâm, Thương Nhớ Mẹ Hiền… và đặc biệt nhất là tập sách hướng dẫn tu tập thiền định “Pháp Môn Tọa Thiền”. Ngài cũng là người đứng ra chủ trương in và tái bản nhiều lần Bộ CHƠN LÝ của Tổ sư Minh Đăng Quang.

  ĐỌC SÁCH

  222