News Cài đặt email POP3, IMAP trên Outlook cho Gsuite

Cài đặt email POP3, IMAP trên Outlook cho Gsuite

  Cài đặt email POP3, IMAP trên Outlook cho Gsuite

  Cài đặt email POP3, IMAP trên Microsoft Outlook

  1. Đăng nhập vào tài khoản mail Google Apps cần cài đặt .

  – Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía gần góc phải chọn Cài đặt (Setting)


  Chọn mục Chuyển tiếp và POP/IMAP ( Forwarding and POP/IMAP) / Chọn Enable IMAP à Save

  2. Đăng nhập Microsoft Outlook

  – Trong Microsoft Outlook, chọn menu file> Account Settings > Chọn .. để thêm tài khoản email mới.

  – Trong cửa sổ Auto Account Setup, chọn Manually configure server settings or additional server types> Bấm Next

  – Chọn Internet Email> Bấm Next

  – Trong cửa sổ Internet E-mail settings:

  Your Name: Tên của bạn.

  E-mail Address: Địa chỉ Gmail.

  Account Type: POP3 hoặc IMAP

  Incoming mail server: pop.gmail.com hoặc imap.gmail.com

  Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com

  Password: Mật khẩu Gmail.

  – Tiếp tục bấm nút More Settings…

  > Trong cửa sổ mở ra, chọn tab Outgoing Server > Đánh dấu chọn vào mục My outgoing server (SMTP) requires authentication

  – Tiếp tục chọn tab Advanced.

  – Đánh dấu chọn vào mục This server requires an encrypted connection (SSL)
  – Trong ô Incoming server, nếu là POP3 thì bạn nhập số 995, nếu là IMAP thì bạn nhập số 993
  – Trong ô Outgoing server, bạn nhập số 465 hoặc 587

  – Phần Use the following type of encrypted connection, chọn SSL. 

  – Bấm OK bên dưới để đóng cửa sổ. Tiếp tục bấm Next để Outlook lưu lại thông tin.

  – Có thể bấm test để test được chưa nha

  Bấm next -> Finish.

  Đã hoàn thành cài outlook.

  P/S: Đối với gmail có tên miền của công ty

  Nếu bạn vẫn không làm được thì bật chế độ ít bảo mật trong gmail :  yêu cầu cho phép truy cập “Less Secure App” (Các ứng dụng ít bảo mật hơn)

  Hoặc click vào link để bật

  https://myaccount.google.com/lesssecureapps

  Rồi thực hiện lại bước trên Oulook

  Chúc các bạn thành công!

  462