News Các tôn giáo

Các tôn giáo

  Các tôn giáo

  Các tôn giáo

  Tác giả : Paul Popard

  Huyền thoại về người nguyên thủy, sự tin tưởng hồn nhiên vào tiến độ đồng điều và liên tục mà sụ đăng quang của người tinh khôn (Homo sapiens) kéo theo sự tiêu vọng của người tôn giáo…
  Trích dẫn trong phần giới thiệu của cuốn sách này

  ĐỌC SÁCH

   

  134