News Bàn về chữ thế

Bàn về chữ thế

  Bàn về chữ thế

  Bàn về chữ thế

  Tác giả : François Jullien

  Một đàng, chúng ta thường suy nghĩ về sự xếp đặt bố trí của muôn vật theo điều kiện, cấu hình, cấu trúc của chúng; đàng khác, lại suy nghĩ thế nào là lực và chuyển động. Một mặt, đó là sự tĩnh tại, bất động, mặt kia lại là sự biến dịch, năng động. Nhưng phân lập như vậy, như bất cứ sự phân lập nào khác, là trừu tượng; sự phân lập chỉ là việc dễ dãi thuận lợi cho tư duy con người, là một phương tiện tạm thời, có thể soi rọi này nọ nhưng lại có tính cách đơn giản hóa, nhằm giúp chúng ta nắm bắt biểu hiện thực tế khách quan. Rồi chúng ta cũng sẽ phải tự đặt câu hỏi: từ sự phân lập như vậy, ở khoảng giữa hai cực tách biệt như trên, có cái gì đó hay không ngoài tầm lý luận lý thuyết, vẫn không sao quan niệm được ? Nhưng chúng ta lại có cảm giác rằng chính đó là cái duy nhất thực sự hiện hữu ?

  ĐỌC SÁCH

  128