News Tướng Mệnh Khảo Luận Tác giả Vũ Tài Lục

Tướng Mệnh Khảo Luận Tác giả Vũ Tài Lục

  Tướng Mệnh Khảo Luận

  Tướng Mệnh Khảo Luận Tác giả Vũ Tài Lục

  Tác giả : Vũ Tài Lục

  Thể Loại : Tử Vi – Phong Thủy

  Cuốn sách “Tướng mệnh khảo luận” của tác giả Vũ Tài Lục đúc kết những quan sát tỉ mỉ của nhiều thế hệ về sinh hoạt và cung cách của con người thành một hệ thống lý thuyết giải thích về cơ sở thực tiễn của tướng học, nhìn người, đoán vận qua tướng.

  Tướng Mệnh Khảo Luận

  260