News Sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ

Sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ

  Sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ

  Sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ

  Tác giả : Khuyết danh

  Thể Loại : Tài Chính – chứng khoán

  Với các nhà đầu tư chứng khoán, thì những sai lầm của họ không phải là nhỏ, thậm chí ảnh hưởng đến kết quả đầu tư, và cả cục diện của thị trường! Đó là những sai lầm rất cơ bản: như ra quyết định theo đám đông (tâm lý đám đông, tâm lý bầy đàn), hay quá tự tin, lạm dụng giao dịch qua mạng… Những sai lầm khiến nhà đầu tư vì thế mà mất tiền oan, không biết kêu ai!

  ĐỌC SÁCH

  245