News Key study – Sách quảng cáo ấn tượng của Bradley J. Sugars

Key study – Sách quảng cáo ấn tượng của Bradley J. Sugars

  Sách quảng cáo ấn tượng của Bradley

  KEY STUDY _ BOOK_ QUẢNG CÁO ẤN TƯỢNG

  Tác giả: Bradley J. Sugars

  Sau đây là những điều mà tôi cảm thấy lý thú và cần lưu tâm sau khi độc quyển sách này ( đừng so sánh tôi với bạn vì sự hương vị mỗi người là khác nhau khi thưởng thức chúng).

  1.Suy nghĩ về 

  Chiến lược của bạn là gì ?

  Ai là người bạn nhắm đến?

  Và làm thế nào bạn có thể khuyến khích họ hành động?

  2.Tìm ra động cơ mua hàng của khách hàng

  => tìm cách giải quyết vấn đề của khách hàng.

  3. Thường thì cho rằng quảng cáo là một loại chi phí

  Vì được ghi trong cột chi phí trong hoạch toán. Nhưng ở một góc độ nào đó thì nó là một loại đầu tư và nó kiếm được nhiều hơn thông qua nó.

  Ví dụ: một chiến dịch quảng cáo bạn bỏ ra 10 triệu nhưng thu về 50 triệu thì bạn có nghĩ đó là một chi phí và có mong muốn tiếp tục không. Ở một mặt nào đó bạn còn làm tăng thêm nhận biết thương hiệu của chính bạn.

  Hãy thử nghiệm thử nghiệm và thử nghiệm. Rồi đo lường đo lường và đo lượng => nhận biết sự hiệu quả và phát huy chúng.

  4. Theo nguyên tắc 80/20

  Có 20% khách hàng tạo doanh thu 80% cho bạn, và 20% tạo ra 80% rắc rối cho bạn => hãy phục vụ tốt những khách hàng đem lại doanh thu nhiều cho bạn và ưu tiên họ chứ đừng xem họ dễ tính mà phớt lờ để giải quyết đống rắc rối kia. => đủ sáng suốt biết đâu là tốt nhất.

  Source: Note từ đọc sách

  346