News Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

  Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

  Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng  

  Tác giả : Michael. H. Hugos

  Thể Loại : Kinh Tế – Quản Lý

  Cuốn sách này đem lại cho bạn nền tảng vững chắc về những khái niệm cơ bản của quản lý chuỗi cung ứng. Tác giả sẽ giải thích những khái niệm trọng yếu và các ví dụ thực tế để ứng dụng những khái niệm này. Khi đọc xong và gấp cuốn sách lại, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ nắm được các yếu tố cốt lõi của quản lý chuỗi cung ứng để làm việc cùng nó.

  ĐỌC SÁCH

  400