News Mặt Dày Tâm Đen Tác giả Chin Ning Chu

Mặt Dày Tâm Đen Tác giả Chin Ning Chu

  Mặt Dày Tâm Đen

  Mặt Dày Tâm Đen  

  Tác giả : Chin Ning Chu

  Thể Loại : Kinh Tế – Quản Lý

  Có một bí quyết ẩn trong mọi thành công. Các lãnh chúa thời xưa nắm rõ nó. Những người Mỹ tiên phong nắm rõ nó. Các doanh nhân Châu Á sử dụng nó. Giờ đây, Chin-Ning Chu, chuyên gia hàng đầu thế giới về tư duy kinh doanh phương Đông, giải thích qui luật tự nhiên kiên kết giữa tư tưởng và thành tựu cụ thể. Kết hợp cả triết lý phương Đông và phương Tây, Tâm Đen – Mặt Dày chỉ ra cách thức giải phóng và tận dụng sức mạnh tích cực lớn lao ẩn trong mỗi chúng ta.

  ĐỌC Mặt Dày Tâm Đen

  322