News Kẻ Phản Ki-Tô Tác giả Friedrich Nietzsche

Kẻ Phản Ki-Tô Tác giả Friedrich Nietzsche

  Kẻ Phản Ki-Tô

  Kẻ Phản Ki-Tô 

  Tác giả : Friedrich Nietzsche
  Thể Loại : Triết học

  Cuốn sách này thuộc về số rất ít người. Có lẽ chưa người nào trong số họ hiện đang sống. Có thể họ sẽ là những độc giả hiểu được Zarathustra của tôi: làm sao tôi có thể tự ngộ nhận người nào là tri âm ngày nay được? Chỉ có cái ngày sau ngày mai sẽ thuộc về tôi. Một số người sau khi chết mới sinh ra đời.

  Những điều kiện để hiểu được tôi, và cần thiết – tôi biết chúng rất rõ. Bạn phải nên chính trực về phương diện tinh thần tới độ rắn tới mức chịu đựng được sự nghiêm túc và nhiệt tình của tôi. Bạn cần phải thông thạo việc sống trên núi cao – nhìn xuống trận huyên thiên viễn vông thảm hại của chính trị và tính vị kỉ dân tộc ở dưới mình. Bạn cần trở nên lãnh đạm; bạn đừng bao giờ hỏi chân lí là hữu dụng hay là thảm hoạ. Mãnh lực ưu ái những vấn đề mà ngày nay không ai đủ dũng cảm truy vấn; dũng cảm với sự cấm chế; sự tiền định cho mê cung. Kinh nghiệm về bảy sự cô đơn. Đôi tai mới cho âm nhạc mới. Đôi mắt mới nhìn những gì xa xâm nhất. Một lương tri mới truy cầu những chân lý cho tới nay vẫn còn câm nín. Và ý chí tiết ước của phong cách kì vĩ: bảo trì khí lực, nhiệt tâm trong sự tiết chế. Kính ngưỡng tự thân; yêu tự thân; tự do vô điều kiện trước tự thân.

  Vậy đó! Chỉ những người như thế là độc giả của tôi, những độc giả chân chính của tôi, những độc giả tiền định của tôi: số còn lại có quan hệ gì? Số còn lại đó – đơn thuần là nhân loai! Người ta phải ở trên nhân loại, ở khí lực, ở linh hồn cao ngất – ở sự khinh miệt.

  ĐỌC SÁCH

  251