News Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Hiệu Quả Tác giả James Scherer

Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Hiệu Quả Tác giả James Scherer

  Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Hiệu Quả

  Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Hiệu Quả  

  Tác giả : James Scherer

  Thể Loại : Marketing

  Đây là cuốn eBook được biên dịch từ 1 eBook hướng dẫn quảng cáo Facebook bằng tiếng Anh của WishPond (The Complete Guide to Facebook Ads). Mặc dù trong eBook này có nhiều phần tác giả giới thiệu về ứng dụng của Wishpond nhưng về tổng quan tôi thấy rằng eBook này chứa rất nhiều thông tin bổ ích và các bạn hoàn toàn có thể lấy làm tài liệu tham khảo cho các chiến dịch quảng cáo Adwords của mình.

  ĐỌC SÁCH

  308