News Bạn là mãi mãi Tác giả Lobsang Rampa

Bạn là mãi mãi Tác giả Lobsang Rampa

  Bạn là mãi mãi

  Bạn là mãi mãi

  Tác giả : Lobsang Rampa
  Thể Loại : Triết học

  Bạn là mãi mãi – (You Forever – Lần đầu xuất bản năm 1965) là cuốn sách đầu tiên trong hai cuốn sách tự luyện tập siêu hình học. Cuối cùng, chân lý! Cuốn sách này giải thích bằng những thuật ngữ đơn giản rõ ràng làm thế nào để bắt đầu học một vài kỹ năng siêu hình và những điều có thể làm, những điều không được làm để đạt được mục tiêu đó. Các nội dung được nói tới gồm du hành bằng thể vía, thần giao cách cảm, thấu thị, hào quang và nhiều hơn nữa.

  ĐỌC SÁCH

  234